Науково-практична конференція

МЕДІАПСИХОЛОГІЯ: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни

15 квітня, 12:00 - 18:00. 

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації

Науково-практична конференція

МЕДІАПСИХОЛОГІЯ: метаморфози масової свідомості в умовах інформаційної війни

15 квітня, 12:00 - 18:00. 

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації. 

Детальніше про конференцію

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорити проблеми та перспективи розвитку питань психології масових комунікацій, політичної та медіапсихології. Знайти рішення з актуальних проблем сучасної психологічної науки. Встановлення контактів між вченими, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорити проблеми та перспективи розвитку питань психології масових комунікацій, політичної та медіапсихології. Знайти рішення з актуальних проблем сучасної психологічної науки. Встановлення контактів між вченими, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

11:00 - 12:00

МАЙСТЕР-КЛАСИ

15:00 - 16:15

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВІТАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ 

12:00 - 12:30

ПЕРЕРВА НА КАВУ

16:15 - 16:30

ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ

12:30 - 14:00

КРУГЛИЙ СТІЛ

16:30 - 17:45

ПЕРЕРВА НА ОБІД

14:00 - 15:00

ПІДСУМКИ. ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ

17:45 - 18:00

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:

ВИСТУПИ Й ДОПОВІДІ - ДО 15 ХВ

МАЙСТЕР-КЛАСИ - 30-35 ХВ

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

11:00 - 12:00

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ. ВІТАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ 

12:00 - 12:30

ДОПОВІДІ ТА ВИСТУПИ

12:30 - 14:00

ПЕРЕРВА НА ОБІД

14:00 - 15:00

МАЙСТЕР-КЛАСИ

15:00 - 16:15

ПЕРЕРВА НА КАВУ

16:15 - 16:30

КРУГЛИЙ СТІЛ

16:30 - 17:45

ПІДСУМКИ. ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ

17:45 - 18:00

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:

ВИСТУПИ Й ДОПОВІДІ - ДО 15 ХВ

МАЙСТЕР-КЛАСИ - 30-35 ХВ

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ

Сучасні проблеми розвитку та формування особистості в умовах агресивного інформаційного середовища.

Медіадискурс: вплив новітніх ЗМІ на індивідуальну та масову свідомість.

Психологічні практики взаємодії та спілкування людей у соціальних медіа: конструктивні й деструктивні наслідки.

Ідеологічний менеджмент: наукові концепції та психотехнології міфодизайну та інформаційного тероризму у медіареальності

Медіабезпека: критичне мислення та психологічна стійкість в умовах гібридного впливу.

Медіатравма: специфіка надання консультативної допомоги та психологічна реабілітація.

Медіатерапія та медіареабілітація: принципи та практика створення медіапродуктів для переміщених осіб, біженців, ветеранів та учасників АТО.

Медіасоціалізація та медіаосвіта: формування медіа-грамотності у середній та вищій школі.

Медіакультура: формування суспільної свідомості та соціалізація особистості інформаційно-комунікативними засобами.

Держава й суспільство в глобальному медіапросторі: культурна політика як детермінанта політичної культури.

Аксіологічні аспекти професійної діяльності політичних та медіа психологів.

Інноваційні підходи професійної підготовки політичних та медіа психологів. 

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ

Сучасні проблеми розвитку та формування особистості в умовах агресивного інформаційного середовища.

Медіадискурс: вплив новітніх ЗМІ на індивідуальну та масову свідомість.

Психологічні практики взаємодії та спілкування людей у соціальних медіа: конструктивні й деструктивні наслідки.

Ідеологічний менеджмент: наукові концепції та психотехнології міфодизайну та інформаційного тероризму у медіареальності

Медіабезпека: критичне мислення та психологічна стійкість в умовах гібридного впливу.

Медіатравма: специфіка надання консультативної допомоги та психологічна реабілітація.

Медіатерапія та медіареабілітація: принципи та практика створення медіапродуктів для переміщених осіб, біженців, ветеранів та учасників АТО.

Медіасоціалізація та медіаосвіта: формування медіаграмотності у середній та вищій школі.

Медіакультура: формування суспільної свідомості та соціалізація особистості інформаційно-комунікативними засобами.

Держава й суспільство в глобальному медіапросторі: культурна політика як детермінанта політичної культури.

Аксіологічні аспекти професійної діяльності політичних та медіапсихологів.

Інноваційні підходи професійної підготовки політичних та медіапсихологів. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Торбін Г. М.

Доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи НПУ ім. М.П. Драгоманова

Найдьонова Л. А.

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

Булах І. С.

Доктор психологічних наук, професор, декан Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова

Андрущенко Т. В. 

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова

Зеленін В. В. 

Кандидат психологічних наук, PhD, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова

Бондаренко Є. Р.

Практичний психолог, медіа-експерт, майстер-фасилітатор програми «Активні Громадяни» від Британської ради, Голова «Школи Медіа-Патріотів».

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Торбін Г. М.

Доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи НПУ ім. М.П. Драгоманова

Найдьонова Л. А.

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

Булах І. С.

Доктор психологічних наук, професор, декан Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова

Андрущенко Т. В. 

Доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та соціально-правових технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова

Зеленін В. В. 

Кандидат психологічних наук, PhD, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій НПУ ім. М.П. Драгоманова

Бондаренко Є. Р.

Практичний психолог, медіа-експерт, майстер-фасилітатор програми «Активні Громадяни» від Британської ради, Голова «Школи Медіа-Патріотів».

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповіді

12:30

Розвиток медіапсихології і медіаосвіти як стратегічна відповідь на деструктивні інформаційно-психологічні впливи

Виступає

НАЙДЬОНОВА ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

12:45

Символічний та дискурсивний виміри пропаганди в медіатизованому світі

Виступає

ПОЛЕГКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор політичних наук, науковий дослідник Канадського інституту українських студій (КІУС) Альбертського університету (Едмонтон, Канада) та член відділу досліджень політичних комунікацій Антверпенського університету (Бельгія).

13:00

Міфологізація свідомості засобами пропаганди

Виступає

ТАРАНЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат філологічних наук, професор, завідувачка кафедри журналістики філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Cтуса (Вінниця).

13:15

Мова війни або мова ворожнечі: смисловий вимір медіадискурсу

Виступає

МАРУТЯН РЕНА РУБЕНІВНА

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України.

13:30

Парадигма сучасних гібридних технологій: хай-тек, хай-х'юм, хай-сенсоро.

Виступає

КУРБАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка, керуючий партнер PR-агенції «АНТ».

13:45

Медіапсихологічна практика: культурна політика як детермінанта політичної культури

Виступає

ЗЕЛЕНІН ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Майстер-класи

15:00

Медіапсихологія і медіакультура в професійній підготовці педагогів: як підвищити здатність особистості і суспільства протидіяти маніпуляціям гібридної війни

Проводить

НАЙДЬОНОВА ЛЮБОВ АНТОНІВНА

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

15:40

 Міфодизайн як сучасна психотехнологія інформаційного менеджменту

Проводить

ЗЕЛЕНІН ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Круглий стіл "Проблеми й перспективи медіапсихології: український вимір"

Модератор

НАЙДЬОНОВА ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Модератор

ЗЕЛЕНІН ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Медіаосвіта громадян як важлива частина євроінтеграції в інформаційній сфері

Доповідач

Василенко Людмила Вікторівна 

Завідувач сектору з питань європейської інтеграції Міністерства інформаційної політики України.

Медіапсихологічний чинник конструювання політичної реальності

Доповідач

Шайгородський Юрій Жанович

Доктор політичних наук, кандидат психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, віце-президент Асоціації політичних наук України.

Уникання відвертого діалогу – погана традиція української влади

Доповідач

Васютинський Вадим Олександрович 

Доктор психологічних наук, професор, Президент Асоціації політичних психологів України, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН.

Ціннісні детермінанти професійної діяльності політичного психолога

Доповідач

Траверсе Тетяна Михайлівна

Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології Факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Медіатехнології впливу на несвідоме

Доповідач

Карпенко Олександр Валентинович

Доктор наук з державного управління, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

Медіаконтент як фактор гуманітарної безпеки держави

Доповідач

Бойко Анжела Іванівна

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософських і політичних наук Черкаського державного технологічного університету (Черкаси)

Про досвід впровадження медіаосвіти і запит системи післядипломної освіти до медіапсихологічної підготовки майбутніх вчителів

Доповідач

Піщанська Вікторія Миколаївна 

Доктор культурології, доцент КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», регіональний координатор всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти (Дніпро)

Про досвід проекту «Вивчай і розрізняй»

Доповідач

Тараненко Олена Валеріївна 

Кандидат філологічних наук, професор, завідувачка кафедри журналістики філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Cтуса (Вінниця)

Про досвід Docudays UA як запит до розвитку медіапсихології

Доповідач

Шиманська Ксенія

Координаторка правозахисного департаменту Docudays UA

Доповідач

Мойса Богдан Степанович 

Аналітик правозахисного департаменту Docudays UA, Української Гельсінської спілки з прав людини

Медіатехнології "іншування" як перешкода суспільльному діалогу

Доповідач

Чуніхіна Світлана Леонідівна

Кандидат психологічних наук, член Експертної ради з питань діяльності мас-медіа під час виборів у 2019 році при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, член Правління Асоціації політичних психологів України

Медіадискурс: вплив новітніх ЗМІ на індивідуальну та масову свідомість

Доповідач

Бондаренко Євген Романович

Практичний психолог, медіа-експерт, майстер-фасилітатор програми «Активні Громадяни» від Британської ради, Голова «Школи Медіа-Патріотів»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Доповіді

12:30

Розвиток медіапсихології і медіаосвіти як стратегічна відповідь на деструктивні інформаційно-психологічні впливи

Виступає

НАЙДЬОНОВА ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

12:45

Символічний та дискурсивний виміри пропаганди в медіатизованому світі

Виступає

ПОЛЕГКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Доктор політичних наук, науковий дослідник Канадського інституту українських студій (КІУС) Альбертського університету (Едмонтон, Канада) та член відділу досліджень політичних комунікацій Антверпенського університету (Бельгія).

13:00

Міфологізація свідомості засобами пропаганди

Виступає

ТАРАНЕНКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА

Кандидат філологічних наук, професор, завідувачка кафедри журналістики філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Cтуса (Вінниця).

13:15

Мова війни або мова ворожнечі: смисловий вимір медіадискурсу

Виступає

МАРУТЯН РЕНА РУБЕНІВНА

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України.

13:30

Парадигма сучасних гібридних технологій: хай-тек, хай-х'юм, хай-сенсоро.

Виступає

КУРБАН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри реклами та зв’язків із громадськістю Київського університету імені Бориса Грінченка, керуючий партнер PR-агенції «АНТ».

13:45

Медіапсихологічна практика: культурна політика як детермінанта політичної культури

Виступає

ЗЕЛЕНІН ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Майстер-класи

15:00

Медіапсихологія і медіакультура в професійній підготовці педагогів: як підвищити здатність особистості і суспільства протидіяти маніпуляціям гібридної війни

Проводить

НАЙДЬОНОВА ЛЮБОВ АНТОНІВНА

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

15:40

 Міфодизайн як сучасна психотехнологія інформаційного менеджменту

Проводить

ЗЕЛЕНІН ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Круглий стіл "Проблеми й перспективи медіапсихології: український вимір"

Модератор

НАЙДЬОНОВА ЛЮБОВ АНДРІЇВНА

Доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи, завідувачка лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення.

Модератор

ЗЕЛЕНІН ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри політичної психології та соціально-правових технологій Факультету психології НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Медіаосвіта громадян як важлива частина євроінтеграції в інформаційній сфері

Доповідач

Василенко Людмила Вікторівна 

Завідувач сектору з питань європейської інтеграції Міністерства інформаційної політики України.

Медіапсихологічний чинник конструювання політичної реальності

Доповідач

Шайгородський Юрій Жанович

Доктор політичних наук, кандидат психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, віце-президент Асоціації політичних наук України.

Уникання відвертого діалогу – погана традиція української влади

Доповідач

Васютинський Вадим Олександрович 

Доктор психологічних наук, професор, Президент Асоціації політичних психологів України, головний науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН.

Ціннісні детермінанти професійної діяльності політичного психолога

Доповідач

Траверсе Тетяна Михайлівна

Доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології Факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Медіатехнології впливу на несвідоме

Доповідач

Карпенко Олександр Валентинович

Доктор наук з державного управління, завідувач кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

Медіаконтент як фактор гуманітарної безпеки держави

Доповідач

Бойко Анжела Іванівна

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософських і політичних наук Черкаського державного технологічного університету (Черкаси).

Про досвід впровадження медіаосвіти і запит системи післядипломної освіти до медіапсихологічної підготовки майбутніх вчителів

Доповідач

Піщанська Вікторія Миколаївна 

Доктор культурології, доцент КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради», регіональний координатор всеукраїнського експерименту з упровадження медіаосвіти (Дніпро)

Про досвід проекту «Вивчай і розрізняй»

Доповідач

Тараненко Олена Валеріївна 

Кандидат філологічних наук, професор, завідувачка кафедри журналістики філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Cтуса (Вінниця)

Про досвід Docudays UA як запит до розвитку медіапсихології

Доповідач

Шиманська Ксенія

Координаторка правозахисного департаменту Docudays UA

Доповідач

Мойса Богдан Степанович 

Аналітик правозахисного департаменту Docudays UA, Української Гельсінської спілки з прав людини

Медіатехнології "іншування" як перешкода суспільльномудіалогу

Доповідач

Чуніхіна Світлана Леонідівна

Кандидат психологічних наук, член Експертної ради з питань діяльності мас-медіа під час виборів у 2019 році при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, член Правління Асоціації політичних психологів України

Медіадискурс: вплив новітніх ЗМІ на індивідуальну та масову свідомість

Доповідач

Бондаренко Євген Романович

Практичний психолог, медіа-експерт, майстер-фасилітатор програми «Активні Громадяни» від Британської ради, Голова «Школи Медіа-Патріотів»

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ТА СТАТЕЙ

За результатами конференції планується видання матеріалів: тез та статей

До 14 квітня 2019 року надсилати тези обсягом 1-4 стор. та/або статті обсягом від 12 стор. для публікації: Іванов_А.А._назва_тези.doc (Іванов_А.А._назва_тези.docx) на адресу mediapsylab2017@gmail.com

Тема листа: «ТЕЗИ Конференція з медіапсихології (прізвище першого автора)» або «СТАТТЯ Конференція з медіапсихології (прізвище першого автора)»

Тези та статті публікуються в авторській редакції, тому прохання використати стандартне оформлення, оскільки їх відповідне оформлення Вами буде свідчити про повагу до організаторів та учасників конференції.

Вимоги до оформлення тез:

Формат А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Посилання на літературу в квадратних дужках, список за алфавітом.

Елементи заголовку: у першому рядку зліва – ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац – навчальний заклад, місто; наступний абзац – назва (по центру). Назва і прізвище авторів подаються в кінці тексту українською, російською та англійською мовами.

За результатами Конференції, відібрані оргкомітетом тези (організатори Конференції залишають за собою право не приймати матеріали, що не відповідають вимогам або тематиці Конференції) будуть сформовані у збірку.  Вона в електронному вигляді буде розміщена: 

  • на сайті Інституту соціальної та політичної психології - http://ispp.org.ua;
  • на сайті лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти – http://mediaosvita.org.ua 
  • в бібліотеці Національної академії педагогічних наук України;
  • на інших електронних ресурсах.

Матеріали у формі статей, що відповідають вимогам до фахової наукової публікації, будуть запрошені для опублікування у фаховому виданні з психології «Проблеми політичної психології» на платформі Open Journal System.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ТА СТАТЕЙ

За результатами конференції планується видання матеріалів: тез та статей

До 14 квітня 2019 року надсилати тези обсягом 1-4 стор. та/або статті обсягом від 12 стор. для публікації: Іванов_А.А._назва_тези.doc (Іванов_А.А._назва_тези.docx) на адресу mediapsylab2017@gmail.com

Тема листа: «ТЕЗИ Конференція з медіапсихології (прізвище першого автора)» або «СТАТТЯ Конференція з медіапсихології (прізвище першого автора)»

Тези та статті публікуються в авторській редакції, тому прохання використати стандартне оформлення, оскільки їх відповідне оформлення Вами буде свідчити про повагу до організаторів та учасників конференції.

Вимоги до оформлення тез:

Формат А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Посилання на літературу в квадратних дужках, список за алфавітом.

Елементи заголовку: у першому рядку зліва – ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання; наступний абзац – навчальний заклад, місто; наступний абзац – назва (по центру). Назва і прізвище авторів подаються в кінці тексту українською, російською та англійською мовами.

За результатами Конференції, відібрані оргкомітетом тези (організатори Конференції залишають за собою право не приймати матеріали, що не відповідають вимогам або тематиці Конференції) будуть сформовані у збірку.  

Вона в електронному вигляді буде розміщена:

  • на сайті Інституту соціальної та політичної психології - http://ispp.org.ua;
  • на сайті лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти – http://mediaosvita.org.ua 
  • в бібліотеці Національної академії педагогічних наук України;
  • на інших електронних ресурсах.

Матеріали у формі статей, що відповідають вимогам до фахової наукової публікації, будуть запрошені для опублікування у фаховому виданні з психології «Проблеми політичної психології» на платформі Open Journal System.

ЯК ПРОХОДЯТЬ КОНФЕРЕНЦІЇ В НПУ ім. М. ДРАГОМАНОВА

Реєструйтесь і приходьте!

Київ, 15 квітня 12:00. Центральний корпус НПУ ім. М. Драгоманова (вул. Пирогова 9, аудиторія 340)

Участь безкоштовна. Реєстрація обов'язкова!

ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Реєструйтесь і приходьте!

Київ, 15 квітня 12:00 

Центральний корпус НПУ ім. М. Драгоманова (вул. Пирогова, 9, ауд. 340). 

Участь безкоштовна. Реєстрація обов'язкова! 

ПАРТНЕРИ:

Залишились запитання? Телефонуйте: 

- з питань участі в конференції

(096) 987 1194 - Рубан Марія

- з питань публікацій тез та статей конференції: 

(067) 656 4818 - Дідик Наталя Федорівна 

ПАРТНЕРИ:

Залишились запитання? Телефонуйте: 

- з питань участі в конференції

(096) 987 1194 - Рубан Марія

- з питань публікацій тез та статей конференції: 

(067) 656 4818 - Дідик Наталя Федорівна